blue flower

Reiki volgens het Usui System   Reiki

Wat is Reiki?

‘Reiki’ is een Japans woord dat ‘universele levensenergie’ betekent, de energie waaruit alles is opgebouwd.
Het Usui Systeem van Reiki Healing, of Usui Shiki Ryoho, gebruikt deze energie door zachte aanraking
ten behoeve van genezing.
Behandelingen duren tussen de 30 à 45 minuten.

Deze kracht (Reiki) is onvoorstelbaar, onmeetbaar en, omdat het een universele levenskracht is,
voor de mens niet te bevatten. Toch ontvangt ieder levend wezen, wakend of slapend, er dagelijks de zegeningen van.

Wat zou Reiki moeten doen?

Het Usui Systeem van Reiki kan een persoonlijk hulpmiddel zijn bij genezing en groei, een manier om
energie te geven aan familie en vrienden, of een zachte aanvullende therapie bij holistische geneeswijzen.

Een Reikibehandeling steunt het hele wezen – fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.
Wanneer een Reikibehandelaar zijn of haar handen op een bekleed gedeelte van zijn of haar eigen lichaam of
dat van iemand anders legt, stroomt Reiki door de behandelaar naar de cliënt.
Die stroom kan ervaren worden als een gevoel – warmte, koude, trilling, prikkeling, ongewone zwaarte – en soms voelt men niets.

Van Reiki is bekend dat het spieren ontspant, gedachten tot rust brengt en pijn verzacht.
Het is wetenschappelijk bewezen dat Reikibehandelingen genezing bevorderen.
Vele gezondheidszorgmedewerkers gebruiken op effectieve wijze Reiki in hun beroep.

Reiki kan ontspanning geven aan gespannen spieren, pijn verminderen, genezingstijd van wonden
en breuken bespoedigen, weefselschade bij brandwonden en bloeduitstortingen beperken, en nog veel meer.

Op het mentale en emotionele niveau wordt angst verminderd, een gevoel van welbevinden wordt bevorderd
en er kan een ander niveau van ontspanning gevoeld worden. Op dit niveau van diepe ontspanning kan de energie
weer in balans komen en wordt het natuurlijke helend vermogen van het lichaam verbeterd.

Op spiritueel niveau hebben mensen verklaard dat ze zich herboren en vitaal voelen na een volledige behandeling.

PRIJZEN :

Prijs per behandeling:      25,00 Euro per 30 minuten.

Voor de minima kunnen wij speciale regelingen treffen.
De behandelingen kunnen door zowel 1 als 2 therapeuten uitgevoerd worden.
Doorgaans wordt voor de eerste behandeling ook een intake gesprek gevoerd.
Voor telefonische behandelingen berekenen wij 20,00 Euro.

Onze Bankrelatie:
RABO Bank
Nummer NL96 RABO 0154 1827 37
T.n.v. G.J.A. de Veer EO A.G. Winkels
O.v.v datum behandeling.

Aura- en Chakrahealing

Bij healing werken wij altijd op lichamelijk, geestelijk en emotioneel niveau, daar zijn wij in geschoold.
Tijdens een healing oefenen wij invloed uit op uw aura of chakra's. De aura is het energieveld om ons heen,
de chakra's verdelen de energie eerlijk over het lichaam en de geest zodat we in balans kunnen functioneren.
Op lichamelijk niveau oefent de energie bijvoorbeeld invloed uit op onze organen, hormonen en klieren.

De aura en chakra's kunnen schoongemaakt worden, geactiveerd, gekalmeerd en in balans gebracht. Naast het feit
dat problemen zich concentreren in bepaalde chakra's, bestaat ook de mogelijkheid dat problemen zich in een bepaalde
laag van de aura bevinden.

Klachten kunnen zich lichamelijk uiten b.v. als pijn, maar ook geestelijk, bijvoorbeeld in de vorm van angsten, stress of depressie.

Cliënten ervaren de healing positief. Zij voelen minder tot geen pijn en op zijn minst worden zij er zeer ontspannen door.
Zij hebben meer energie en zien het leven en zichzelf meer positief. Op de langere termijn lijken zij vaak beter in balans,
er is hen veel duidelijk geworden. Er is inzicht onstaan over het eigen gedrag en denken. Vaak hebben zij stappen kunnen en
durven zetten waardoor hun leven positief veranderd is.

Behandeling:

Tijdens het intake-gesprek en het "scannen" kan onbalans opgespoord worden. De chakra’s transporteren de levensenergie door
ons lichaam en tijdens het scannen kan bekeken worden welke chakra’s niet meer in balans zijn.
Ze kunnen overactief zijn of juist onderactief.

Tijdens de eerste behandelingen concentreren we ons meestal op de doorstoom van het hele lichaam en het schoonmaken
van het energiekanaal.
In de vervolgbehandelingen wordt er extra aandacht besteed aan de specifieke probleemgebieden.

De healer gaat heel gericht helende energie sturen naar de plaatsen waar dat nodig is, m.a.w. bij de chakra’s
waar blokkades geconstateerd zijn.
Soms kan het ook nodig zijn om bepaalde chakra’s meer te sluiten, omdat zij door overactiviteit voor klachten zorgen.
De healer wijst eigenlijk de energiestroom van de client weer de weg en daarmee verhoogt de mogelijkheid tot vermindering
van klachten of mogelijk het herstel hiervan. Waarna de cliënt zelf weer verder kan.

Een voorbeeld ter verduidelijking; veel mensen hebben in onze maatschappij het gevoel dat ze alleen maar vanuit hun
hoofd mogen leven of dat dit de enige manier van overleven is.
De meeste energie gaat dus naar hun hoofd, dat wordt overactief en de rest krijgt te weinig energie.
Minimaal ervaart men regelmatig hoofdpijn en "breekt het hoofd overal over", blijft piekeren dus. Tijdens de healing gaan we
de energie weer eerlijk verdelen, zodat men weer met beide benen op de grond staat, voldoende energie heeft en
vol zelfvertrouwen zich kan uiten, met gebruikmaking van verstand en gevoel.